Välkommen till OptiWind AB

Ladda ner broschyren om vårt nya vertikala vindkraftverk
OptiWind 37 kW.

Första pilotinstallationen av OptiWind 37 kW förväntas bli klar under våren 2019.

Från hösten 2019 beräknar vi att kunna leverera OptiWind 37 kW till externa kunder.

Kontakta oss för frågor eller intresseanmälningar på: info@optiwind.com