Välkommen till OptiWind® AB

Ladda ner broschyren om vårt nya vertikala vindkraftverk
OptiWind® 37 kW.

Första pilotinstallationen av OptiWind® kommer att göras
i storleken 5,5 kW och förväntas bli klar under våren 2020.

Därefter kommer pilotinstallation av OptiWind® 37 kW att påbörjas.

Kontakta oss för frågor eller intresseanmälningar på: info@optiwind.com